Πληροφορίες Προγράμματος

Διάρκεια:
3-5 μήνες
Εξαρτάται από εσένα και τον ρυθμό
που θα επιλέξεις.
Level:
Beginners / Intermediate
Το πρόγραμμα είναι ατομικό, δίνοντας τη δυνατότητα σε επαγγελματίες αλλά και σε φοιτητές να διαμορφώσουν το δικό τους προσωπικό εκπαιδευτικό πλάνο.
5+Professional Trainers
ανά εκπαιδευόμενο
Live υποστήριξη και παρακολούθηση του κάθε εκπαιδευόμενου από τις εκπαιδευτικές ομάδες.