Whistleblowing Upskilling Series

Υπεύθυνος Παραλαβής
 &
Παρακολούθησης Αναφορών
(Υ.Π.Π.Α)

Κορυφαίο Πρόγραμμα Πιστοποίησης

Write your awesome label here.

ΟΦΕΛΗ

#1 Πιστοποίηση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποίηση με μοναδικό αναγνωριστικό QR Code από τη Reatcode, διαπιστευμένο φορέα από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο HR (HRCI), με έδρα την Αμερική!

#2 Digital Badge

Σε συνεργασία με τον κορυφαίο οργανισμό Ψηφιακών Badges, τη Credly, εκδίδεται ψηφιακό Badge!

#3 Networking

Όσοι ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα, θα μπουν στη βάση των Πιστοποιημένων Υ.Π.Π.Α της Reatcode, με ευκαιρίες διασύνδεσης με συναδέλφους και ευκαιρίες καριέρας!

Write your awesome label here.

Αναγνωρισμένος Πάροχος από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο HR

Write your awesome label here.

Education Leaders Awards 2023

H Εκπαιδευτική Πλατφόρμα της Χρονιάς

Μια σπουδαία τιμητική διάκριση είχε η εκπαιδευτική πλατφόρμα «Workearly powered by Reatcode Education», η οποία είναι κι επισήμως η “Εκπαιδευτική Πλατφόρμα της Χρονιάς”.
Το Workearly μέσα στα 3 χρόνια λειτουργίας του έχει καταφέρει να εκπαιδεύσει πάνω από 10.000 υποψηφίους, έχοντας βοηθήσει στο upskilling επαγγελματιών, εκπαιδεύσεις εταιριών αλλά και στην αλλαγή καριέρας των υποψηφίων. Το Workearly αποτελεί πλέον τη πρώτη επιλογή στην Ελλάδα και στη Κύπρο για reskilling και upskilling.

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Ο Νόμος 4990/2022 επιβάλλει σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν από πενήντα (50) υπαλλήλους και άνω την υποχρέωση να συστήσουν διαδικασίες εσωτερικής αναφοράς σχετικά με παραβιάσεις του Ενωσιακού δικαίου, καθώς και να ορίσουν Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης των σχετικών Αναφορών («ΥΠΠΑ»).
Όσοι ολοκληρώνουν με επιτυχία το εν λόγω Πρόγραμμα, αποκτούν σημαντικές γνώσεις σχετικά με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 1. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ΥΠΠΑ;
 2. Πώς πρέπει ένας ΥΠΠΑ να διαχειριστεί τις αναφορές;
 3. Με ποια μέσα πρέπει να προβαίνει στη διερεύνηση των αναφορών;
 4. Ποια είναι τα όρια της δράσης του;
 5. Ποια είναι τα επόμενα βήματα της διαδικασίας διερεύνησης;
Write your awesome label here.

4-6

μήνες

50+

διαδραστικές υποθέσεις

100%

Εξ αποστάσεως & Ατομικό Πρόγραμμα

Self-Paced

Καθόρισε τον ρυθμό που ταιριάζει στο πρόγραμμά σου

Αναλυτικό Διάγραμμα του Προγράμματος

Νομοθετικό Πλαίσιο Whistleblowing

Αναλυτική αποτύπωση του υφιστάμενου ελληνικού Νομοθετικού Πλαισίου για το Whistleblowing

Η Ιδιότητα
του Υ.Π.Π.Α

Λεπτομερής καταγραφή των αρμοδιοτήτων του Υ.Π.Π.Α, βάσει της ελληνικής Νομοθεσίας, των οδηγιών των αρμόδιων Αρχών και των βέλτιστων πρακτικών

Η διαδικασία ορισμού Υ.Π.Π.Α.

Αναφορά στις εταιρείες που οφείλουν να δηλώσουν Υ.Π.Π.Α και αναλυτικές οδηγίες για τον ορισμό του στις αρμόδιες Αρχές και Πλατφόρμες

Διαχείριση
Αναφορών

Βήμα-βήμα οι υποχρεώσεις αναφορικά με τη Διαχείριση Αναφορών, βάσει της νομοθεσίας, καθώς επίσης και προτεινόμενες ενέργειες που πηγάζουν από την καθημερινή πρακτική για την αποτελεσματικότερη δυνατή διαχείριση.

Διερεύνηση
Αναφορών

 • Προτεινόμενα μέσα Διερεύνησης ανάλογα με τη φύση και την κατηγορία της αναφοράς.
 • Εμπλοκή εξωτερικών συνεργατών και συμβούλων.
 • Όρια δράσης και προβληματισμοί αναφορικά με την έκταση των αρμοδιοτήτων

Πόρισμα, Έκθεση Διερεύνησης & επόμενα βήματα

 • Διαδικασία κατάρτισης και προτεινόμενο υπόδειγμα Πορίσματος και Έκθεσης Διερεύνησης
 • Προτεινόμενα επόμενα βήματα ανάλογα με την έκβαση της διερεύνησης
 • Πειθαρχικές & Νομικές Διαδικασίες
 • Γνωστοποιήσεις-ενημερώσεις στις αρμόδιες Αρχές

Ηγετικές Δεξιότητες

Πολλές από τις αναφορές σχετίζονται και πηγάζουν από τους τρόπους με τους οποίους διοικούνται οι ομάδες. Συχνά παρατηρείται ότι αρκετές αναφορές θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί με τη σωστή διοίκηση και διαχείριση των επιμέρους ομάδων. Για αυτό τον λόγο, οι ΥΠΠΑ θα πρέπει να γνωρίζουν τον σωστό τρόπο Ηγεσίας για να μπορούν να προτείνουν τα σωστά διορθωτικά μέτρα.

Διαπραγμάτευση

Η διερεύνηση και η διαμόρφωση ενός πλάνου ενεργειών προϋποθέτει συχνά την στάθμιση πολλών διαφορετικών παραγόντων, με σκοπό την ανέρευση μίας μέσης λύσης, πάντοτε φυσικά με γνώμονα τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Η διαπραγμάτευση είναι αναπόσταστο κομμάτι αυτής της διαδικασίας και για αυτό τον λόγο, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδική σχετική ενότητα.

Awareness

Η εμπιστοσύνη στο σύστημα του Whistleblowing είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος. Η ενότητα περιλαμβάνει: ιδέες και συμβουλές εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού.

Learners

Assignments

Hours

ΤΕΥΧΟΣ HR Professional 203 

HR School by Workearly: Η επανάσταση στην εκπαίδευση των νέων HR Professionals
Write your awesome label here.

Early Bird Summer Offer

Κλείσε γρήγορα τη θέση σου με έκπτωση και  ξεκίνα όποτε θέλεις!

Έναρξη προγράμματος

Ειδικές τιμές για ομάδες άνω των 5 ατόμων


Περιλαμβάνει:
 • Πρόσβαση 24/7 στην Πλατφόρμα
 • Case Studies
 • Quiz
 • Πιστοποίηση & Digital Badge

Άλλες Πιστοποιήσεις και Ψηφιακά Badges του HR School!

Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

Digital Badge από τη Credly!

Διαφορές με τα κλασικά εκπαιδευτικά προγράμματα

HR School vs E-learnings
HR School vs Σεμινάρια
 • Διαδραστική πλατφόρμα, test, quizzes, scores.
 • Personal Chat
 • Προσαρμογή επιπέδου δυσκολίας και ύλης βάση απόδοσης και προόδου, μέσω evaluation και tests scorecards.
 •  4+ professional trainers ανα εκπαιδευόμενο.
 • Scored exams και ατομική αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
 • 4+ online live προσομείωσεις job interviews μεγάλων εταιρειών για hard και soft skills.
 • Ατομικά online live meetings.
 • Δημιουργία βιογραφικού, Linkedin και live προσομείωση συνέντευξης από υπέυθυνο προσλήψεων - career coach  
 • Διεθνώς αναγνωρισμένο Digital Certification Badge - Credly.
 • Διαδραστική εκπαιδευτική πλατφόρμα. Στατιστικά προόδου και scorecards
 • 4+ professional trainers ανα εκπαιδευόμενο.
 • Εξατομικευμένο Υλικό
 • 3+ online live meetings ανά εκπαιδευόμενο.
 • Personal Career Coaching
 • Ατομικό κανάλι επικοινωνίας στο slack. Αμεση επικοινωνία με την εκπαιδευτική ομάδα.
 • Networking - Jobs
 • Βιογραφικό - Linkedin
 • Online live προσομοιώσεις job interviews
 • Διεθνώς αναγνωρισμένο Digital Certification Badge - Credly

Δες όλα τα Reviews

"Προτείνω ανεπιφύλακτα τόσο το σεμινάριο Hr, όσο και την ίδια την ομάδα. Το κόστος είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία. Συνέπεια, επαγγελματισμός, οργανωμένο και πλήρες υλικό εκπαίδευσης, προσωποποιημένη αξιολόγηση, άμεση ανταπόκριση στις απορίες και ανάγκες του εκπαιδευόμενου, πρακτική εξάσκηση με study cases, επαγγελματικές συμβουλές για ένταξη ή ανέλιξη στην αγορά εργασίας, υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα! Σας ευχαριστώ!."

Αφροδίτη Σαββίδου 
"Η επιλογή μου να εκπαιδευτώ στο κομμάτι του HR μέσω του Workearly αποδείχθηκε η καλύτερη. Η σωστά καταρτισμένη ομάδα με βοήθησε να αποκτήσω τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση για να κάνω το παραπάνω βήμα στη νέα πορεία μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Τζωρτζίνα και την Ράνια για το personal coaching και την μοναδική συνεργασία όλο αυτό το διάστημα."
Stella Lioliou