Αναγνώριση από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο HR (HRCI)

Για μία ακόμη φορά, η Reatcode λαμβάνει διαπίστευση από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο HR (HRCI) ως Αναγνωρισμένος Πάροχος Εκπαίδευσης.

Για δεύτερη συναπτή χρονιά, τα προγράμματα του HR School φέρουν τη σφραγίδα της Reatcode, της μοναδικής εταιρείας σε Ελλάδα και Κύπρο που είναι αναγνωρισμένη από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο HR! Η διαπίστευση επισφραγίζει την υψηλή ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και την καινοτομία της Πλατφόρμας!

Ποια είναι η καινοτομία;
Το HR School είναι μία πλήρης, επικαιροποιημένη και διαδραστική εκπαιδευτική Πλατφόρμα με προγράμματα HR που συνδυάζουν μελέτη αλλά και coaching. Τα προγράμματα είναι ατομικά και η δομή των προγραμμάτων βασίζεται σε μικρούς εβδομαδιαίους στόχους. Με αυτό τον τρόπο, ο συνολικός χρόνος μειώνεται, η επαφή με το αντικείμενο διασφαλίζεται και το upskilling ή reskilling επιτυγχάνεται!


Ποια είναι η σημασία της διαπίστευσης για όσους λαμβάνουν Πιστοποιήσεις από τη Reatcode;

Οι πιστοποιήσεις που φέρουν την επωνυμία της Reatcode τυγχάνουν κορυφαίας αναγνώρισης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο HR (HRCI) είναι ο μεγαλύτερος φορέας HR σε διεθνές επίπεδο. Αυτό αυτομάτως εξηγεί το μέγεθος της αναγνώρισης και το κύρος των πιστοποιήσεων που εκδίδονται από τη Reatcode.