Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Reatcode LTD είναι ο ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου https://workearly.hrschool.gr/ και ως εκ τούτου λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών και των Πελατών, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»). Στην παρούσα Δήλωση σας παρέχουμε πληροφορίες, αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Προσωπικά δεδομένα είναι εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι ή μπορεί να γίνει γνωστή.

Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο,
συλλέγουμε τη διεύθυνση IP, που λαμβάνει η συσκευή σας κάθε φορά που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Στις περιπτώσεις που η ΙΡ διεύθυνσή σας καθίσταται σταθερή, μπορεί να συσχετισθεί με τη συγκεκριμένη συσκευή και συνεπώς μπορεί να οδηγεί σε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, στην ημερομηνία και την ώρα επίσκεψής σας στον Ιστότοπο και τον τύπο του browser και του λειτουργικού συστήματος της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε.
Στην περίπτωση που επιλέξετε να δημιουργήσετε Λογαριασμό, συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο και email. Αν επιλέξετε να συνδεθείτε με κάποιον άλλο από τους διαθέσιμους τρόπους (πχ. μέσω Social Media), τα στοιχεία σας (όνομα και email) καταχωρίζονται αυτόματα στη φόρμα εγγραφής, την οποία καλείσθε να επιβεβαιώσετε. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται το όνομα και το email που έχουν καταχωρισθεί, τα οποία και λαμβάνουμε.
Στην περίπτωση που επιλέξετε να αγοράσετε Gift Card, συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο και email, καθώς επίσης και τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο προορίζεται το Gift Card.
Στην περίπτωση που είστε ο παραλήπτης της Gift Card, η Reatcode λαμβάνει τα στοιχεία του email σας και το ονοματεπώνυμό σας.
Στην περίπτωση που έχετε πρόσβαση στο δωρεάν υλικό, συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, email και δεδομένα που σχετίζονται με την πρόοδο της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως επιτυχία/αποτυχία στις εξετάσεις/quiz, χρόνο ολοκλήρωσης του προγράμματος.
Στην περίπτωση που επιλέξετε να αγοράσετε το πρόγραμμα, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του HR School που είναι αναρτημένη στον σύνδεσμο.

Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει να εγγραφείτε στη βάση των Workearly HR Alumni,  επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του CV σας, καθώς επίσης και τις επιδόσεις σας στο Πρόγραμμα που έχετε παρακολουθήσει.

Παρακαλούμε να μη μοιράζεστε δεδομένα που δεν σχετίζονται με τον λόγο επικοινωνίας και κυρίως δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα) ή άλλα δεδομένα δικά σας ή τρίτων προσώπων. Σε περίπτωση που κρίνουμε ότι τα δεδομένα που έχετε συμπεριλάβει στην φόρμα Επικοινωνίας δεν σχετίζονται με τον σκοπό επικοινωνίας, θα προχωρήσουμε στη διαγραφή τους.
Στην περίπτωση που επιλέξετε να αναρτήσετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα , η Reatcode επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχετε επιλέξει να συμπεριλάβετε, σύμφωνα με ειδικούς όρους που προβλέπονται στην εν λόγω Φόρμα Υποβολής.
Στην περίπτωση που συγκατατεθείτε στην εγγραφή σας στο newsletter, η Reatcode επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο και το ονοματεπώνυμο και το email που έχετε καταχωρίσει. 

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδας μας (workearly.hrschool.gr), η Reatcode επεξεργάζεται τη διεύθυνση IP, στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός της να διασφαλίζει την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου της και να είναι σε θέση να σας προσφέρει μια καλή εμπειρία χρήστη.
Όταν επιλέγετε να εγγραφείτε ως χρήστης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίσουμε την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Πλατφόρμας μας.
Στην περίπτωση που επιλέξετε να αναρτήσετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα, η Reatcode επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχετε επιλέξει να συμπεριλάβετε, σύμφωνα με ειδικούς όρους που προβλέπονται στην εν λόγω Φόρμα Υποβολής.
Στην περίπτωση που επιλέξετε να αγοράσετε Gift Card, η Reatcode επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχετε επιλέξει προκειμένου να εκπληρώσει το αίτημά σας για την αποστολή του δώρου (Gift Card). 
Στην περίπτωση που είστε ο παραλήπτης της Gift Card, η Reatcode επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχει λάβει από τον αγοραστή της Gift Card με σκοπό να εκπληρώσει την υποχρέωσή της να σας αποστείλει το δώρο (Gift Card). 
Στην περίπτωση που συγκατατεθείτε στην εγγραφή σας στο newsletter, η Reatcode επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο και το email που έχετε καταχωρίσει, με βάση τη συγκατάθεσή σας και σκοπό να επικοινωνεί μαζί σας για να σας προωθεί ενημερωτικό υλικό τόσο για την Εταιρεία όσο και για τα νέα και τις τάσεις της αγοράς.
Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει να εγγραφείτε στη βάση των Workearly HR Alumni, η Reatcode επεξεργάζεται τα δεδομένα του Βιογραφικού σας, προκειμένου να μπορέσει να σας φέρει σε επαφή με εταιρείες που αναζητούν θέσεις που ταιριάζουν στο προφίλ σας. Η εγγραφή σας προϋποθέτει τη συγκατάθεσή σας. Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, στέλνοντας email στη διεύθυνση personaldata@reatcode.com.

Mε ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την λειτουργία του Ιστοτόπου και την υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, η Εταιρεία διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες, όπως η εταιρεία-πάροχος της Πλατφόρμας ή τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας. Με σκοπό την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών, μοιραζόμαστε τα δεδομένα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας και εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά να τηρούν εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, καθώς επίσης να συμμορφώνονται με τη Νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει να εγγραφείτε στη βάση των Workearly HR Alumni, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στην εταιρεία Vaquancy LTD, η οποία παρέχει υπηρεσίες παροχής στελέχωσης προσωπικού και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους σκοπούς  της υλοποίησης ενδεχόμενης πρόσληψης. Η Εταιρεία ή/και η Vaquancy LTD θα διαβιβάσει τα δεδομένα του profile σας τηρώντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σε συνεργαζόμενες εταιρείες- υποψηφίους εργοδότες, προκειμένου να αξιολογήσουν την υποψηφιότητά σας, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης και συναίνεσης. Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει επίσης η τεχνική εταιρεία που μας υποστηρίζει για τη λειτουργία και τήρηση της πλατφόρμας, η οποία έχει δεσμευτεί να τηρεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Για την αποστολή των newsletter, για όσους έχουνε επιλέξει να κάνουν "subscribe", η Εταιρεία χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι υλοποιούν την αποστολή των emails. Όλοι οι συνεργάτες έχουν δεσμευτεί να συμμορφώνονται με τη Νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και να τηρούν εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.

Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.
 Οι συνεργάτες της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν δεσμευτεί να τηρούν πάσα εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια και να επεξεργάζονται τα δεδομένα σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει να εγγραφείτε στη βάση των Workearly HR Alumni, τα δεδομένα σας τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε προφίλ στην πλατφόρμα. Εάν ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για την εγγραφή στην Πλατφόρμα, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εφόσον η διαγραφή τους δεν αντίκειται σε κάποια νομοθετική υποχρέωση ή δεν απαιτούνται για την άσκηση κάποιας νομικής αξίωσης της Εταιρείας ή των συνεργατών της.
Εφόσον έχετε επιλέξει να δημιουργήσετε Λογαριασμό Χρήστη, τα δεδομένα σας τηρούνται όσο ο Λογαριασμός σας παραμένει ενεργός. Αν έχετε προχωρήσει σε αγορά κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος, ο Λογαριασμός σας παραμένει ενεργός μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος. Αν θέλετε να προχωρήσετε σε διαγραφή του Λογαριασμού σας, παρακαλούμε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στο info@reatocode.com.
Τα δεδομένα που καταχωρίζετε στη Φόρμα Επικοινωνίας τηρούνται για διάστημα ενός (1) μήνα ή νωρίτερα, στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή τους.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματά σας και δη (α) το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, (β) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας, (γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») και (δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, (ε) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd), (στ) το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον - πλην εμάς- υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και (ζ) το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, (η) δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία βασίζεται σε αυτή. Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.
Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για τυχόν απορίες/θέματα;
Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: personaldata@reatcode.com.

Δικαίωμα Καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600).
Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr