Δωρεάν coaching για αλλαγή καριέρας στον κλάδο του HR

Αξιοποιώντας την εμπειρία από 10.000 πελάτες, η ομάδα του Workearly μοιράζεται τις γνώσεις της για την αγορά του HR.

Στην προσπάθεια πολλών επαγγελματιών από διαφορετικούς κλάδους να εισέλθουν στον χώρο του HR, ανακύπτει συχνά ένα πλήθος από ερωτήματα και προβληματισμούς, όπως τα ακόλουθα: «Μπορώ να τα καταφέρω;», «Αξίζει να ασχοληθώ με το HR;», «Πόσο χρόνο και κόπο χρειάζεται;», «Θα πρέπει να παραιτηθώ από τη δουλειά μου όσο εκπαιδεύομαι;», «Είναι απολύτως απαραίτητο να εκπαιδευτώ»;
Όλες οι παραπάνω ανησυχίες και οι αμφιβολίες είναι κατανοητές και λογικές αλλά πάνω από όλα είναι απολύτως φυσιολογικές. Όλοι οι υποψήφιοι που τα κατάφεραν, πέρασαν από αυτό το στάδιο και χρειάστηκαν καθοδήγηση και προσωπική προσπάθεια.

Μιλώντας με ενδιαφερόμενους αλλά και με τους ειδικούς, αντιληφθήκαμε ότι η πλειονότητα δεν τολμά την αλλαγή επειδή δεν γνωρίζει ότι μπορεί να τα καταφέρει! Έτσι, άνθρωποι νέοι ή μεγαλύτεροι, με ή χωρίς συναφή ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία, αξίζουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες στον κλάδο του HR, τις οποίες όμως δεν διεκδικούν επειδή δεν έχουν μία πλήρη κατανόηση των απαιτούμενων skills αλλά και του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η αγορά.

To Workearly, powered by Reatcode, ο πρώτος και μοναδικός Αναγνωρισμένος Πάροχος στην Ελλάδα από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων HR (HRCI) προσφέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εντελώς δωρεάν, τη δυνατότητα μίας αξιολόγησης προφίλ σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να εισέλθει στον χώρο του HRΑ. Αξιοποιώντας την εμπειρία από 10.000 πελάτες, η ομάδα του Workearly μοιράζεται τις γνώσεις της για την αγορά του HR, τις διαθέσιμες θέσεις εργασίες και τα ζητούμενα skills και προσπαθούν να κατευθύνουν τους ενδιαφερόμενους στην κατάστρωση ενός ατομικού προσωπικού πλάνου.
Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και απαιτεί μόνο τη συμπλήρωση μίας φόρμας.
Όσοι ενδιαφέρονται να αλλάξουν καριέρα και να απορροφηθούν σε θέσεις σχετικές με το Ανθρώπινο Δυναμικό, μπορούν να απευθυνθούν στο Workearly, να συνομιλήσουν σε ένα session με ειδικούς επαγγελματίες της ομάδας του HR School και να λάβουν πληροφορίες, κατευθύνσεις και οδηγίες. Στόχος είναι να αποκτήσουν μία πλήρη και σαφή εικόνα για τις δεξιότητες που απαιτείται να διαθέτουν, τον τρόπο που θα τις αποκτήσουν, τις επαγγελματικές επιλογές που είναι διαθέσιμες σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς επίσης και το αν και κατά πόσο μπορούν να συνδυάσουν το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο με τον κλάδο του HR.

Δωρεάν coaching για αλλαγή καριέρας στον κλάδο του HR
Since the emergence of online learning, there has been a discussion on whether online classes are better than traditional classes. There have been competing schools of thought with valid arguments for and against both.

In the case of distance learning, it may be most appropriate at colleges and universities. Research data consistently indicate that students strongly prefer distance education.

Distance learning allows students to balance their other commitments more effectively, at least in cases they are adult learners, commuters, and part-time students. They don’t believe that they sacrifice a quality education for the convenience of utilizing distance learning.

However, both traditional and online learning comes with advantages and disadvantages. When is online learning more convenient than traditional learning? This blogpost indicates the real potential of online learning versus traditional classes.

What is Online Learning?

In online learning, students attend classes on the Internet and involve in real interactions with teachers and students at the other end. Students can attend the curriculum at their own pace and easily access the class from anywhere.

Online Learning is a reality and gradually becoming part of formal education. This educational model appeals especially to anyone who can’t attend a physical faculty or school. Online Learning also hops the national boundaries and is offered for dispersed college students that can have a wider choice of online programs.

How does online learning work? Learning management systems (LMS) provide an accessible exchange of information between professors and students. Τhis way, students can view learning material at their leisure or even attend scheduled conferences or lectures.

Concerning test-taking, learners can submit course assignments through the LMS, participate in a discussion, or submit other tasks. Lastly, professors may provide feedback to the student through comments or emails when using this LMS.