Dec 14

Καριέρα στο HR - Μάθε πως να ξεκινήσεις

Η ύπαρξη ενός οργανωμένου τμήματος HR (Human Resources) επιτρέπει στους οργανισμούς να σχηματίσουν και να διατηρήσουν ένα υγιές και αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο που τεχνολογικοί κολοσσοί επενδύουν στην ανάπτυξη του HR, καθώς αναγνωρίζουν την ανάγκη στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού τους. Η αναγνώριση της αξίας και του κέρδους που μπορεί να επιφέρει το HR, οδηγεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας στον κλάδο. 

Ο ρόλος του HR Generalist είναι από τους πιο κομβικούς στο εσωτερικό των οργανισμών. Είναι παράλληλα αρκετά απαιτητικός, καθώς ο HR Generalist ασχολείται με τις περισσότερες πτυχές του HR. Αυτό σημαίνει πως καλείται να έχει ευρείες γνώσεις του πεδίου, να κατέχει πολλαπλά skills και αποκτάει συνεχώς εμπειρία. 

Ορισμένα από τα βασικά καθήκοντα ενός HR Generalist, καταγράφονται παρακάτω: 

● Διαχειρίζεται τις διεργασίες πρόσληψης νέου προσωπικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η προσέγγιση, οι συνεντεύξεις και η τελική πρόσληψη. 

● Παρέχει πληροφορίες και συμβουλεύει τη διοίκηση αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και για προβλήματα απόδοσης που μπορεί να εντοπιστούν. 

● Δημιουργεί κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων, τα ρυθμίζει και ανιχνεύει σημεία στην παραγωγική διαδικασία που μπορούν να βελτιωθούν. 

● Δημιουργεί και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης για το νέο προσωπικό.

● Ενημερώνει το δυναμικό, παρέχει βοήθεια όπου χρειάζεται, προκειμένου να διασφαλίσει υγιές εργασιακό κλίμα. 

● Διαχειρίζεται τις οικονομικές απολαβές των εργαζομένων και τυχόν μεταβολές σε αυτές. 

HR School by Workearly: Η επανάσταση στην εκπαίδευση των νέων HR ProfessionalsΠώς μπορεί κάποιος να εργαστεί ως HR ; 

Το πρώτο HR School στην Ελλάδα.Περιλαμβάνει μία ευρεία θεματολογία, στις οποίες κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα με τους στόχους του. Το HR School του Workearly είναι το πρώτο εξειδικευμένο πρόγραμμα πιστοποίησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης στον χώρο του HR στην Ελλάδα. Στο HR School μπορούν να συμμετάσχουν επαγγελματίες ή φοιτητές που θέλουν να εισέλθουν στον κόσμο του HR (Junior Course) αλλά και επαγγελματίες HR που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία και θέλουν να αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο τις δεξιότητές τους σε στοχευμένους τομείς (Senior Course).

Το πρόγραμμα που διαμορφώνεται αποκλειστικά από κάθε συμμετέχοντα (είτε Junior είτε Senior), με ρυθμό παρακολούθησης που εναπόκειται πλήρως στη διακριτική του ευχέρεια.Με έναν ειδικά διαμορφωμένο κύκλο ατομικών μαθημάτων, αξιολογήσεων, case studies και προσομοιώσεων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν όλα τα επαγγέλματα του HR, την περιγραφή κάθε θέσης, τα απαιτούμενα skills (soft & technical) και να ενσωματώσουν όλες παραπάνω γνώσεις σε πρακτικά παραδείγματα από την αγορά.

Το πρόγραμμα του Workearly διεκπεραιώνεται σε συνεργασία με τον όμιλο Vaquancy – The Global Recruitment Hub for Tech Hybrid Talent που εξειδικεύεται στις υπηρεσίες στελέχωσης τεχνολογικών ρόλων και εύρεσης ταλέντων σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνεργασία μας με τον Όμιλο Vaquancy.com και τη Remote.com διασφαλίζει τη διασύνδεση με την αγορά σε Ελλάδα και εξωτερικό, τόσο για remote όσο και διά ζώσης θέσεις εργασίας.

Πλεονεκτήματα:

-Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής προσομοίωσης διάρκειας 3-5 μηνών, το οποίο γίνεται 100% Online και ασύγχρονα, δηλαδή κάθε συμμετέχων το παρακολουθεί όποτε επιθυμεί και στον ρυθμό που ταιριάζει στο υπόβαθρό του και τον διαθέσιμο χρόνο του.
-Είναι εξατομικευμένο. Κάθε συμμετέχων διαμορφώνει σε συνεννόηση με την ομάδα του Workearly το δικό του προσωπικό πλάνο, σύμφωνα με τις γνώσεις του, την εργασιακή εμπειρία του (junior/senior) και κυρίως τους στόχους του.
-Είναι εκπαιδευτική προσομοίωση και όχι σεμινάριο: Αυτή είναι και η σημαντικότερη καινοτομία του προγράμματος. Πρόκειται για έναν συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής ενασχόλησης με το εκάστοτε αντικείμενο του HR μέσα από πραγματικά case-studies. Οι συμμετέχοντες καλούνται να φέρουν εις πέρας εργασίες που θα κληθούν να αναλάβουν και ως επαγγελματίες στην αντίστοιχη θέση. Σκοπός δεν είναι η θεωρητική προσέγγιση ή η αποστήθιση γνώσεων αλλά η προσομοίωση εργασιακών καταστάσεων, στις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να λάβουν αποφάσεις και να βρουν λύσεις σε πρακτικά προβλήματα.

Ποια Skills αποκτούν οι υποψήφιοι;

Το HR School περιλαμβάνει μία ευρεία θεματολογία, στις οποίες κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα με τους στόχους του.

Οι θεματολογίες είναι οι εξής:

-HR Recruiting (Trends in Recruitment Methodologies)
-Payroll (Basic Principles of Labor Law and Payroll A-Z)
-Learning & Development (LD Methodologies, Loyalty Schemes, & Personal Development)
-Digital Transformation (Data transformation, IoT & Design Thinking)
-HR Metrics (KPIs & the five pillars of HR Metrics)
-HR Analytics (HR Data Analysis Tools, Big Data & Automation)
-HR Management (Change Management, Agile & Scrum)

Διεθνής Πιστοποίηση

Αποτελώντας μία από τις λίγες εταιρείες στην Ευρώπη, με τα διαπιστευτήρια του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Certification Institute – USA), το Workearly προχώρησε σε συνεργασία με την Credly, τον μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο πάροχο digital credentials στον κόσμο για την παραγωγή εξειδικευμένων micro–credentials, ώστε να έχουν μοναδική αντιμετώπιση και αναγνώριση οι απόφοιτοι των προγραμμάτων του. Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πιστοποίηση ολοκλήρωσης του προγράμματος, που τυγχάνει μεγάλης αναγνωρισιμότητας από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.

Συμμετοχή στο HR School 2023:

Κλείσε γρήγορα τη θέση σου για τον επόμενο κύκλο του Προγράμματος και διεκδίκησε Πιστοποίηση και Digital Badge από κορυφαίους Οργανισμούς HR.