Πως να ξεκινήσεις καριέρα στο HR ως junior;

Οι επαγγελματίες του HR χρειάζονται πολλές διαφορετικές δεξιότητες για να καταφέρουν να επιτύχουν στο τομέα.

Το να ξεκινήσει κάποιος χωρίς προϋπηρεσία στο χώρο μπορεί να φαίνεται δύσκολο στην αρχή αλλά με τη σωστή προσέγγιση και την απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων, μπορεί να γίνει εξίσου ανταγωνιστικός με προφίλ υποψηφίων που έχουν ήδη σχέση με το αντικείμενο.

Δείτε παρακάτω μερικές από τις δεξιότητες και τις ικανότητες που πρέπει να έχει ένας Junior HR για να ξεκινήσει τη πορεία του στο τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.

Το HR School του Workearly ως κεντρικό αφιέρωμα και εξώφυλλο στο νέο τεύχος του HR Professional, το κορυφαίο περιοδικό για τους επαγγελματίες του Ανθρωπίνου Δυναμικού!

Όπως αναφέρει το HR Professionals, "Η ύπαρξη ενός οργανωμένου τμήματος HR επιτρέπει στους οργανισμούς να σχηματίσουν και να διατηρήσουν ένα υγιές και αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον. Η αναζήτηση υποψηφίων για θέσεις HR έχει εξελιχθεί σε μία δύσκολη και σύνθετη υπόθεση. Το γεγονός ότι η τεχνική αξιολόγηση για HR επαγγελματίες δεν έχει εδραιωθεί ακόμη στην Ελλάδα, έχει ωθήσει τις εταιρείες στη δημιουργία ορισμένων «άτυπων» προδιαγραφών."

Οι προδιαγραφές αυτές, ουσιαστικά βασίζονται σε ένα σύνολο δεξιοτήτων που κοιτούν οι εταιρίες είτε σε junior προφίλ, είτε και σε πιο mid-level προφίλ.

Δείτε παρακάτω μερικές από τις δεξιότητες (soft skills και hard skills) που πρέπει να έχει ένας Junior HR για να ξεκινήσει τη πορεία του στο τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.

1. Soft Skills

Οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού και τα μέλη της ομάδας με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι ολοένα και πιο περιζήτητοι στην αγορά εργασίας. Τα soft skills στο HR επιτρέπουν να καλλιεργούνται καλύτερες σχέσεις με τους εργαζόμενους και ενθαρρύνουν επίσης τη δικτύωση και ωφελούν την ομαδική εργασία.

-Επικοινωνιακές δεξιότητες:
Η πιο συχνά αναφερόμενη δεξιότητα στις θέσεις εργασίας ανθρώπινου δυναμικού είναι η επικοινωνία. Οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι απαραίτητες στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς ο επαγγελματίας ανθρώπινου δυναμικού είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της επιχείρησης και του εργαζομένου. Από τη μια είσαι το στήριγμα των εργαζόμενων για οποιαδήποτε δυσαρέσκεια μπορεί να προκύψει στο χώρο εργασίας και από την άλλη εκπροσωπείς την εταιρία.

-Ομαδική εργασία
Η ομαδική εργασία είναι μια από εκείνες τις δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού που είναι επιτακτική. Ως επαγγελματίας ανθρώπινου δυναμικού, αναμένεται να συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας στους τομείς Ανθρώπινου Δυναμικού και με στελέχη του οργανισμού. Η συνεργασία εσωτερικά με την ενεργή ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων HR ωφελεί τόσο τον οργανισμό όσο και το HR. Ειδικότερα στις Junior θέσεις η ομαδική εργασία στην αρχή είναι απαραίτητη μέχρι να αποκτήσετε περισσότερη αυτονομία στα καθήκοντα σας.

-Προσαρμοστικότητα
Οι γρήγορες αλλαγές είναι συνηθισμένες στους χώρους εργασίας του 21ου αιώνα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται σε αυτές με ευκολία και ευελιξία. Επιπλέον, οι εταιρείες συχνά απαιτούν από τους υπαλλήλους να αναλαμβάνουν πολλές διαφορετικές εργασίες ταυτόχρονα. Ειδικότερα στον τομέα του HR η προσαρμοστικότητα είναι απαραίτητη καθώς ο HR professional καλείται να κάνει πολλά διαφορετικά task στη καθημερινότητα του και να εξοικειώνεται με νέα εργαλεία και τεχνικές.

2. Hard Skills

-Recruiting και διαλογή υποψήφιων
Μια άλλη συχνά αναφερόμενη δεξιότητα για τους ΗR juniors είναι η στρατολόγηση και η επιλογή των σωστών υποψήφιων. Η εύρεση υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα, η επιλογή των καλύτερων και ο προσδιορισμός εάν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του υποψηφίου, της εταιρικής κουλτούρας και της διεύθυνσης είναι ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα ενός επαγγελματία του ανθρώπινου δυναμικού.
Ένα σημαντικό μέρος της πρόσληψης και της επιλογής, είναι οι συνεντεύξεις υποψηφίων. Μία από τις αρμοδιότητες ενός επαγγελματία ανθρώπινου δυναμικού είναι να διασφαλίζει ότι η διαδικασία πρόσληψης και επιλογής είναι δίκαιη. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν νομικές απαιτήσεις για τους εργοδότες να αντιμετωπίζουν όλους τους υποψηφίους ισότιμα. Πολλές εταιρείες έχουν επίσης στόχους για τη διαφορετικότητα στο εργατικό δυναμικό.

-Καλή σχέση με την τεχνολογία
Η εξοικείωση με την τεχνολογία είναι απαραίτητη για όλους σχεδόν τους σημερινούς επαγγελματίες και το HR δεν αποτελεί εξαίρεση. Αν και δεν χρειάζεται να είστε ειδικός στον τομέα της πληροφορικής, το να γνωρίζετε και να είστε ειδικευμένοι στη χρήση μια σειράς εργαλείων και συστημάτων που έχετε στη διάθεσή σας, θα σας βοηθήσουν να κάνετε τη δουλειά σας πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε οργανισμούς με διεθνείς ή remote/υβριδικές ομάδες.
Επιπλέον, οι επαγγελματίες HR πρέπει επίσης να εξοικειωθούν με ένα συγκεκριμένο είδος τεχνολογίας: το HRIS(human resources information system). Τα Πληροφοριακά Συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι το ψηφιακό αντίστοιχο του Human Resource Management. Οι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσλήψεις, την αξιολόγηση της απόδοσης, τη μισθοδοσία, τις ανταμοιβές και τα οφέλη και άλλους τομείς καταχωρούνται σε ένα ή περισσότερα HRIS. Είναι σημαντικό στην εκπαίδευση δεξιοτήτων για juniors του ανθρώπινου δυναμικού να περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με την πλοήγηση HRIS και τον τρόπο κατανόησης και ερμηνείας των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα εκεί.

 -Δεξιότητες σε HR analytics και KPI's
Καθώς η σημασία των αναλύσεων ανθρώπινου δυναμικού αυξάνεται, η ζήτηση για δεξιότητες hr analytics & reporting αυξάνεται επίσης. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την ικανότητα δημιουργίας, ανάγνωσης και ερμηνείας των reports του HR χρησιμοποιώντας δεδομένα από διαφορετικά Πληροφοριακά Συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού.Οι HR professionals με ισχυρές δεξιότητες HR reporting δεν είναι μόνο σε θέση να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν δεδομένα, αλλά είναι σε θέση να μετατρέψουν τις ξεκάθαρες πληροφορίες σε συναρπαστικά μηνύματα σαν να είναι μια αφήγηση ιστοριών.Όταν είστε σε θέση να αναφέρετε αποτελεσματικά τις βασικές μετρήσεις, μπορείτε καλύτερα να συμβουλεύετε διευθυντές και υπαλλήλους, να δημιουργείτε βελτιωμένες πολιτικές για τα άτομα και να παίρνετε περισσότερες αποφάσεις βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα.

Συνοψίζοντας, κάθε κλάδος διέπεται από ένα συγκεκριμένο skillset. Το HR δεν βασίζεται σε γενικές και αφηρημένες γνώσεις αλλά σε συγκεκριμένες τεχνικές δεξιότητες (hard skills), παράλληλα φυσικά με τα απαραίτητα soft skills. Επειδή όμως τα soft skills είναι συνήθως επαναλαμβανόμενα στα CVs των υποψηφίων, η βαρύτητα κατά το screening των βιογραφικών δίνεται στα hard skills. Έτσι, οι recruiters αναζητούν τα στοιχεία εκείνα που είναι ενδεικτικά της εξοικείωσης με την εκάστοτε θέση.

Παράδειγμα: Ένας HR Generalist που διαθέτει γνώσεις HR Metrics έχει προβάδισμα έναντι κάποιου άλλου που δεν διαθέτει σχετικές γνώσεις. Το πιο σημαντικό στην αγορά του HR πλέον δεν είναι να έχει κάποιος ακαδημαϊκό background και προυπηρεσία, αλλά να μπορεί να πιστοποιήσει συγκεκριμένες δεξιότητες οι οποίες θα χρειαστούν στην εργασία του.

Certification - Digital Credential

Τα Digital Badges ή αλλιώς Digital Credentials (δείτε εδώ) , δηλαδή ψηφιακές πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από εγνωσμένου κύρους φορείς, αποτελούν ένα ισχυρό διαπιστευτήριο δια βίου μάθησης αλλά και εξέλιξης στον χώρο του HR. Η Reatcode (εταιρεία στην οποία ανήκει το HR School powered by Workearly) είναι διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός ως εγκεκριμένος πάροχος εκπαίδευσης από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Certification Institute – USA). Επίσης, το HR School powered Workearly συνεργάζεται με την Credly, τον μεγαλύτερο οργανισμό έκδοσης Digital Badges στον κόσμο, όπου εξασφαλίζεται η παγκόσμια ισχύς των πιστοποιητικών που παρέχονται στους αποφοίτους.
Ένα Digital Badge αποτελεί τη νέα γενιά των πιστοποιήσεων, και είναι ένα «μοναδικό ψηφιακό σήμα» που εκδίδεται μέσω της Credly, από το Workearly. Επιπλέον, είναι online και πιστοποιεί δεξιότητες και γνώσεις σε μία ειδικότητα ή ένα εργαλείο. Το λαμβάνουν οι απόφοιτοι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού. Τα Digital Badges είναι εξαιρετικά χρήσιμα, γιατί είναι ορατά και κατά την κοινή χρήση τους σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επαγγελματικά δίκτυα ή portals, όπως είναι το LinkedIn.

Πως μπορείς κάποιος να γίνει HR Professional;
Σύμφωνα με το HR Professional , το HR School του Workearly είναι το πρώτο εξειδικευμένο πρόγραμμα πιστοποίησης και πρακτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στον χώρο του HR στην Ελλάδα.

Είναι αναγνωρισμένο για εκπαίδευση σε εταιρείες και υποψηφίους σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Κύπρου, όπου αποτελεί και το πιο δημοφιλές πρόγραμμα εκπαίδευσης στο HR.

Είναι πιστοποιημένο για την υψηλή ποιότητα, τα standards εκπαίδευσης και την υψηλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας, από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού – HRCI (Human Resource Certification Institute – USA), του οποίου αποτελεί και εγκεκριμένο πάροχο εκπαίδευσης, ενός εκ των ελαχίστων στη νοτιοανατολική Ευρώπη.