Πώς το ChatGPΤ επηρεάζει το HR;

Τις τελευταίες ημέρες ακούμε συνεχώς για το περιβόητο ChatGPT και την επανάσταση που έχει ξεκινήσει να προκαλεί σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας. "To ChatGPT πήρε πτυχίο Νομικής", “Το ChatGPT σε ρόλο δημοσιογράφου”, “το ChatGTP θα αλλάξει την εκπαίδευση” και πολλοί ακόμα τίτλοι εφημερίδων δημιουργούν, όπως είναι λογικό, ανάμεικτες αντιδράσεις! Ορισμένοι αντιμετωπίζουν το ζήτημα με ενθουσιασμό και προσπαθούν να σκεφτούν με ποιους τρόπους μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο ενώ παράλληλα μία άλλη μερίδα ανθρώπων το αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό και φοβούνται πως ήρθε για να αντικαταστήσει τους ανθρώπινους πόρους.Πώς όμως το HR σχετίζεται με το ChatGTP;

Για να απαντήσουμε το παραπάνω ερώτημα, θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές τι ακριβώς είναι το ChatGPT! 

Το ChatGTP είναι ένα εργαλείο “natural language processing” (NLP Tool). Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εργαλείο chat, το οποίο – με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης- επεξεργάζεται τη φυσική γλώσσα και επιτρέπει στους ανθρώπους να επικοινωνούν με τον υπολογιστή με τρόπους που προσιδιάζει στην ανθρώπινη συνομιλία. Σε αντίθεση με την Google, το ChatGPT δεν ανατρέχει στον Ιστό για να συλλέξει και να μεταφέρει πληροφορίες. Οι γνώσεις του βασίζονται σε πράγματα που έμαθε πριν από περίπου έναν χρόνο. Έχει με άλλα λόγια τη δυνατότητα να μαθαίνει μόνο του. Κάποιες από τις δυνατότητες του ChatGPT είναι να δημιουργεί κείμενο, να απαντά σε επόμενες ερωτήσεις, να προβληματίζεται, να απορρίπτει ακατάλληλες ερωτήσεις και ακόμη να παραδέχεται τα λάθη του.

Πώς αναμένεται το ChatGTP να αλλάξει τα δεδομένα στο HR;

Τo ChatGTP μπορεί να είναι ένα καινούριο εργαλείο αλλά το σκεπτικό της αυτοματοποίησης Και ψηφιοποίησης δεν είναι νέο για τις επιχειρήσεις. Η έννοια του “Digital Transformation” έχει εδραιωθεί πλέον στην αγορά του HR. Οι επιχειρήσεις αναζητούν συνεχώς τρόπους για να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες, ώστε να εξοικονομήσουν χρόνο και να απλοποιήσουν τις επιμέρους διεργασίες. Αυτός είναι ο λόγος που επενδύουν σε τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν πολλαπλές ενέργειες σε μηδενικό χρόνο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που αποτελούν πλεον καθημερινότητα για ένα τμήμα HR είναι τα εργαλεία HRMS (Human Resources Management System), ATS (Applicant Tracking System), VIT (Video Interviewing Tools).

Τα παραπάνω συστήματα είναι ορισμένα παραδείγματα εργαλείων ψηφιακής μεταρρύθμισης, τα οποία εξοικονομούν καθημερινά χρόνο από εργασίες αρχειοθέτησης, καταχώρισης, αντιπαραβολής, ταξινόμησης και προτεραιοποίησης. Με την εμφάνιση του ChatGTP θα λέγαμε λοιπόν ότι ο ρόλος της Τεχνολογίας έρχεται να ενισχυθεί περισσότερο από ποτέ. Πώς όμως θα αλλάξει τον κλάδο του HR;

Αν εστιάσουμε στους επιμέρους τομείς ενός τμήματος HR, θα αντιληφθούμε ότι πολλοί επαγγελματίες HR αφιερώνουν ένα σημαντικό μέρος της ημέρας τους σε τυποποιημένες διαδικασίες που στερεί χρόνο και ενέργεια από άλλες ουσιαστικές ενέργειες. Το ChatGTP, όπως κάθε τεχνικό εργαλείο, διατίθεται με σκοπό να εξυπηρετήσει μία ανάγκη και να λύσει ένα πρόβλημα.

Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι το ChatGTP αποτελεί εργαλείο στα χέρια των ανθρώπων και όχι ως υποκατάστατο των ανθρώπινων πόρων. Τουλάχιστον με βάση τα σημερινά δεδομένα, το ChatGTP είναι αμφίβολο κατά πόσο μπορεί να διεκπεραιώσει εξ ολοκλήρου εργασίες. Αν λοιπόν γίνει αντιληπτό ότι αποτελεί επιπρόσθετο εργαλείο και ότι λειτουργεί συμπληρωματικά, μπορεί- με συνεχή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και συνολική εποπτεία- να προσφέρει σημαντικά οφέλη στους HR Professionals.

Τι πρέπει να κάνουν οι HR Professionals για να αξιοποιήσουν τα οφέλη που προσφέρει το ChatGTP;

Όπως κάθε τεχνολογικό εργαλείο, έτσι και το ChatGTP, μπορει να αξιοποιηθεί από επαγγελματίες που έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για να το χρησιμοποιούν. Διαφορετικά, ελλοχεύει ο κίνδυνος το συγκεκριμένο εργαλείο να χρησιμοποιηθεί λάθος ή να περιπέσει σε αχρησία. Προϋπόθεση, λοιπόν, για τη σωστή και αποτελεσματική χρήση του ChatGTP είναι η σωστή εκπαίδευση του προσωπικού που θα το χρησιμοποιήσει και ευαισθητοποίηση (awareness) ολόκληρου του Οργανισμού. Αυτή είναι συνήθως μία αρμοδιότητα του τμήματος Learning & Development ή σε μεγαλύτερες εταιρείες, του τμήματος ή στελέχους που είναι αρμόδιο για το Digital Transformation.

Πώς το HR School μπορεί να συνδράμει σε αυτή την κατεύθυνση;

Το HR School μέσα από τα προγράμματα που παρέχει σε επαγγελματίες HR προσφέρει τη δυνατότητα upskilling σε τομείς του Digital Transformation μέσα από έναν συνδυασμό θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων παράλληλα με την παροχή προσωπικού career coaching.

Αναλυτικά τα προγράμματα που σχετίζονται με Digital Transformation μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο!

Το HR School του Workearly ως κεντρικό αφιέρωμα και εξώφυλλο στο νέο τεύχος του HR Professional, το κορυφαίο περιοδικό για τους επαγγελματίες του Ανθρωπίνου Δυναμικού!