Εταιρικές Εκπαιδεύσεις

Είσαι HR Professional και έχεις αναλάβει την ευθύνη για τον συντονισμό και υλοποίηση των εκπαιδεύσεων για το προσωπικό της εταιρείας για την οποία εργάζεσαι;

Δες ενδεικτικά ένα Demo των εταιρικών e-learning που διοργανώνουμε εντελώς δωρεάν!
Write your awesome label here.

Εξασφάλισε την καλύτερη ποιότητα εταιρικών εκπαιδεύσεων για την ομάδα σου!

Εταιρικές εκπαιδεύσεις

  • Πλήρως παραμετροποιημένα e-learnings
  • Συμβατά με LMS ή προσβάσιμα απευθείας στην πλατφόρμα μας
  • Διαδραστικά και παραστατικά παραδείγματα

Παραμετροποίηση

Μας προωθείτε τις Πολιτικές, Διαδικασίες, Κανονισμούς ή άλλα εσωτερικά έγγραφα του Οργανισμού σας και τα μετατρέπουμε σε διαδραστικά e-learnings. Αν χρειάζεσθε βοήθεια με την κατάρτιση των εγγράφων, μπορούμε να προτείνουμε λύσεις! 

Διαδραστικά παραδείγματα

Σκοπός δεν είναι να δημιουργήσουμε εκτενή θεωρητικά  e-learnings αλλά διαδραστικά και παραστατικά παραδείγματα! Το προσωπικό θα απολαμβάνει τις εκπαιδεύσεις και θα συγκρατεί όσα μπορεί και πρέπει να συγκρατήσει κατά τη διάρκεια ενός e-learning! 

Γιατί Workearly;

24/7

Διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή

%

Καταγρααφή προόδου και ποσοστού επιτυχίας στα Quiz

10k+

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 10.000 επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων

Πλεονεκτήματα

Εξειδικευμένο Περιεχόμενο

Κάθε εταιρεία ανάλογα με τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολεί, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομη και την κουλτούρα της, έχει διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας με το προσωπικό της.

Μοντέρνος τρόπος εκπαίδευσης

Ο συντονισμός ομάδων εργαζομένων σε συγκεκριμένο χρόνο και μέρος είναι απαιτητικός και χρονοβόρος. Η επιλογή των e-learnings δίνει ευελιξία και προσφέρει μία μοντέρνα προσέγγιση στην εκπαίδευση εργαζομένων.

Ανάπτυξη Εταιρικής Κουλτούρας

Οι εταιρικές εκπαιδεύσεις είναι ένα εργαλείο με το οποίο οι Εταιρείες επικοινωνούν στο προσωπικό τους τα όρια και τον τρόπο συμπεριφοράς και διαχείρισης ορισμένων περιστατικών. Χωρίς εκπαίδευση, οι εργαζόμενοι μπορούν μόνο να "μιμούνται" συμπεριφορές παλαιότερων συναδέλφων και να αναπαράγουν τα πρότυπα που λαμβάνουν.

Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία

Ορισμένες από τις εκπαιδεύσεις είναι υποχρεωτικές. Οι εταιρείες οφείλουν να ενημερώνουν, να ευαισθητοποιούν και να εκπαιδεύουν το προσωπικό, τηρώντας παράλληλα αποδεικτικά στοιχεία για τις εν λόγω ενέργειες. 
Write your awesome label here.