Υπεύθυνος Παραλαβής &
Παρακολούθησης Αναφορών
(Υ.Π.Π.Α)

Whistleblowing 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Whistleblowing" με εκπαιδευτικές μονάδες (HRCI Credit Hours: 5.00) από το HRCI. Αναγνωρισμένο από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων HR.

Μήνες
εκπαίδευσης

Διαδραστικές Υποθέσεις

Ώρες / Εβδομάδα
Write your awesome label here.

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Ο Νόμος 4990/2022 επιβάλλει σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν από πενήντα (50) υπαλλήλους και άνω την υποχρέωση να συστήσουν διαδικασίες εσωτερικής αναφοράς σχετικά με παραβιάσεις του Ενωσιακού δικαίου, καθώς και να ορίσουν Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης των σχετικών Αναφορών («ΥΠΠΑ»).
Όσοι ολοκληρώνουν με επιτυχία το εν λόγω Πρόγραμμα, αποκτούν σημαντικές γνώσεις σχετικά με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 1. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ΥΠΠΑ;
 2. Πώς πρέπει ένας ΥΠΠΑ να διαχειριστεί τις αναφορές;
 3. Με ποια μέσα πρέπει να προβαίνει στη διερεύνηση των αναφορών;
 4. Ποια είναι τα όρια της δράσης του;
 5. Ποια είναι τα επόμενα βήματα της διαδικασίας διερεύνησης;

Αναλυτικό Διάγραμμα του Προγράμματος

Νομοθετικό Πλαίσιο Whistleblowing

Αναλυτική αποτύπωση του υφιστάμενου ελληνικού Νομοθετικού Πλαισίου για το Whistleblowing

Η Ιδιότητα
του Υ.Π.Π.Α

Λεπτομερής καταγραφή των αρμοδιοτήτων του Υ.Π.Π.Α, βάσει της ελληνικής Νομοθεσίας, των οδηγιών των αρμόδιων Αρχών και των βέλτιστων πρακτικών

Η διαδικασία ορισμού Υ.Π.Π.Α.

Αναφορά στις εταιρείες που οφείλουν να δηλώσουν Υ.Π.Π.Α και αναλυτικές οδηγίες για τον ορισμό του στις αρμόδιες Αρχές και Πλατφόρμες

Διαχείριση
Αναφορών

Βήμα-βήμα οι υποχρεώσεις αναφορικά με τη Διαχείριση Αναφορών, βάσει της νομοθεσίας, καθώς επίσης και προτεινόμενες ενέργειες που πηγάζουν από την καθημερινή πρακτική για την αποτελεσματικότερη δυνατή διαχείριση.

Διερεύνηση
Αναφορών

 • Προτεινόμενα μέσα Διερεύνησης ανάλογα με τη φύση και την κατηγορία της αναφοράς.
 • Εμπλοκή εξωτερικών συνεργατών και συμβούλων.
 • Όρια δράσης και προβληματισμοί αναφορικά με την έκταση των αρμοδιοτήτων

Πόρισμα, Έκθεση Διερεύνησης & επόμενα βήματα

 • Διαδικασία κατάρτισης και προτεινόμενο υπόδειγμα Πορίσματος και Έκθεσης Διερεύνησης
 • Προτεινόμενα επόμενα βήματα ανάλογα με την έκβαση της διερεύνησης
 • Πειθαρχικές & Νομικές Διαδικασίες
 • Γνωστοποιήσεις-ενημερώσεις στις αρμόδιες Αρχές

Ηγετικές Δεξιότητες

Πολλές από τις αναφορές σχετίζονται και πηγάζουν από τους τρόπους με τους οποίους διοικούνται οι ομάδες. Συχνά παρατηρείται ότι αρκετές αναφορές θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί με τη σωστή διοίκηση και διαχείριση των επιμέρους ομάδων. Για αυτό τον λόγο, οι ΥΠΠΑ θα πρέπει να γνωρίζουν τον σωστό τρόπο Ηγεσίας για να μπορούν να προτείνουν τα σωστά διορθωτικά μέτρα.

Διαπραγμάτευση

Η διερεύνηση και η διαμόρφωση ενός πλάνου ενεργειών προϋποθέτει συχνά την στάθμιση πολλών διαφορετικών παραγόντων, με σκοπό την ανέρευση μίας μέσης λύσης, πάντοτε φυσικά με γνώμονα τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Η διαπραγμάτευση είναι αναπόσταστο κομμάτι αυτής της διαδικασίας και για αυτό τον λόγο, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδική σχετική ενότητα.

Awareness

Η εμπιστοσύνη στο σύστημα του Whistleblowing είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος. Η ενότητα περιλαμβάνει: ιδέες και συμβουλές εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού.

Whistleblowing 

Αρχική τιμή: 500€

Early Bird Offer: 290€

Ιανουάριος 2024

Ειδικές τιμές για ομάδες άνω των 3 ατόμων

Ξεκινήστε τώρα. Πληρώστε αργότερα.

Κριτικές & Εμπειρίες αποφοίτων

5,0
Σε 95+ Facebook Reviews

Δες όλα τα Reviews

"Προτείνω ανεπιφύλακτα τόσο το σεμινάριο Hr, όσο και την ίδια την ομάδα. Το κόστος είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία. Συνέπεια, επαγγελματισμός, οργανωμένο και πλήρες υλικό εκπαίδευσης, προσωποποιημένη αξιολόγηση, άμεση ανταπόκριση στις απορίες και ανάγκες του εκπαιδευόμενου, πρακτική εξάσκηση με study cases, επαγγελματικές συμβουλές για ένταξη ή ανέλιξη στην αγορά εργασίας, υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα! Σας ευχαριστώ!."

Αφροδίτη Σαββίδου 
"Η επιλογή μου να εκπαιδευτώ στο κομμάτι του HR μέσω του Workearly αποδείχθηκε η καλύτερη. Η σωστά καταρτισμένη ομάδα με βοήθησε να αποκτήσω τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση για να κάνω το παραπάνω βήμα στη νέα πορεία μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Τζωρτζίνα και την Ράνια για το personal coaching και την μοναδική συνεργασία όλο αυτό το διάστημα."
Stella Lioliou 
FAQ

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς λειτουργεί η εκπαίδευση και σε ποιούς απευθύνεται; 

H εκπαίδευση είναι 100% online και στους χρόνους του εκπαιδευόμενου. H learning πλατφόρμα του Workearly αποθηκεύει αυτόματα και την πρόοδο και τα σκορ των χρηστών. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι στα ελληνικά καιοι απορίες σε καθημερινή βάση απαντώνται μέσω private chat channels. Τέλος, υπάρχουν προγραμματισμένες live αξιολογήσεις (1-1 sessions) και coaching.

Πόσες ώρες πρέπει να αφιερώνω την εβδομάδα;

Το πρόγραμμα είναι τελείως ευέλικτο και προσαρμόζεται στους δικούς σου χρόνους. Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις τις ώρες και τον ρυθμό παρακολούθησης του προγράμματος. Όλες οι φάσεις της εκπαίδευσης είναι 100% Online και παρέχονται 24 ώρες το 24ωρο, ανάλογα με το προσωπικό σου πρόγραμμα.

Είναι αναγνωρισμένο;

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποίηση με μοναδικό αναγνωριστικό QR Code από τη Reatcode, διαπιστευμένο φορέα από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο HR (HRCI), με έδρα την Αμερική! Επιπλέον, σε συνεργασία με τον κορυφαίο οργανισμό Ψηφιακών Badges, τη Credly, εκδίδεται και ψηφιακό Badge!Το HR School είναι αναγνωρισμένο για εκπαίδευση σε εταιρείες και υποψηφίους σε πάρα πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Κύπρου όπου αποτελεί και το πιο δημοφιλές πρόγραμμα εκπαίδευσης . Είναι αναγνωρισμένο για την υψηλή ποιότητα και τα standards εκπαίδευσης, τα πιο σύγχρονα μοντέλα εκπαίδευσης τελευταίας τεχνολογίας και την υψηλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας.